Categories ActualidadBaleares - GeneralGobierno Islas BalearesSaludSociedad

La consellera de Salut, Patricia Gómez, presenta les novetats del Programa d’Assistència Dental Infantil

  • Més de dos-cents dentistes adscrits al PADI ofereixen assistència sanitària bucodental gratuïta a la població infantil i juvenil de les Illes Balears
  • Durant el primer semestre de l’any s’han atès 22.440 nins. El 2016 se’n varen atendre 36.895

Illes Balears, 11 juliol 2017. – Seixanta-dos dentistes s’han adherit els darrers mesos al Programa d’Assistència Dental Infantil de les Illes Balears (PADI), amb la qual cosa actualment fan un total de 224 especialistes, públics i privats, que ofereixen assistència bucodental gratuïta a la població d’entre 6 i 15 anys d’edat d’aquesta comunitat.

El primer semestre d’enguany s’han atès, a través del PADI, 22.440 nins a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En tot l’any 2016, se’n varen atendre 36.895. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la visita a la consulta del PADI específica per a nins i nines amb necessitats especials, ubicada a l’Hospital General de Palma.

“El PADI és un programa que té per objecte millorar els nivells de salut bucodental de la població infantil i juvenil de la nostra comunitat. És un programa que facilita l’accés a un tractament dental de qualitat a tota la població d’entre 6 i 15 anys, cosa que té una importància especial per a les persones amb menys recursos i que, a més, ofereix una atenció específica per als nins i nines amb necessitats especials”, ha expressat.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que per millorar el servei a aquest col·lectiu s’ha adquirit tecnologia nova i s’ha ampliat l’activitat quirúrgica a l’Hospital Universitari Son Espases. L’any passat es varen atendre prop de 1.000 nins amb discapacitat en aquesta consulta i es varen fer 75 intervencions quirúrgiques. L’objectiu és assolir una mitjana de 100 intervencions anuals.

Patricia Gómez també ha destacat les millores respecte de la comunicació amb els pares de la població diana, a qui s’informa via SMS del Programa. El missatge directe al mòbil ofereix un accés directe a un enllaç web del portal del Servei de Salut des del qual s’accedeix a tota la informació de les prestacions i a la llista completa de dentistes públics i privats adscrits al PADI.

Finalment, Gómez ha insistit en la importància que tots els nins i nines a partir de 6 anys d’edat i fins a 15 es beneficiïn del PADI per controlar la seva salut bucodental i aconseguir una prevenció més efectiva.

 Memòria 2016

Durant la presentació de la Memòria 2016, el coordinador autonòmic del PADI, José Miguel Quintana, ha explicat que l’augment de professionals adscrits al PADI és fruit del nou Decret aprovat el setembre de 2016, que flexibilitza l’accés dels dentistes privats al Programa, facilitant la incorporació de persones jurídiques en qualsevol moment de l’any. L’anterior decret només permetia l’adscripció de persones físiques cada dos anys.

Durant 2016, la distribució de dentistes que varen treballar en el PADI va ser la següent:

Consultes privades Consultes públiques
Mallorca 148 13
Menorca 8 3
Eivissa 5 5
Formentera 1 1
TOTAL 162 22

El 2016, un total de 36.895 nins varen rebre atenció dental a través del PADI. L’evolució dels menors atesos a través del PADI des que va començar és la següent:

Evolució nins atesos en el PADI (2005-2016)

2005 1.012
2006 5.804
2007 9.803
2008 13.863
2009 16.648
2010 22.810
2011 27.666
2012 27.918
2013 31.603
2014 36.129
2015 37.512
2016 36.895

Per illes, Mallorca i Menorca varen tenir durant 2015 una freqüentació propera a la mitjana de la comunitat autònoma. A Eivissa és superior.

La distribució per illes del percentatge de població atesa en el PADI el 2016 és la següent:

MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA
Població diana 92.041 9.521 13.448 883
Població atesa 27.631 3.296 5.776 192
Percentatge de nins atesos el 2016 30,02 32,61 42,95 21,74

Fa 11 anys que va començar a executar-se el Programa d’Atenció Dental Infantil de la comunitat autònoma i ja en fa tres que aquesta atenció s’ofereix a tota la franja completa de nins d’entre 6 i 15 anys.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.